HomeMouthboardBaanhausGalleryLinksJobs About Us

งานประกวดแบบ งานออกแบบ
Design Competition News


ประกวดออกแบบโครงการท่วมได้...ออกแบบได้ | Design for flood

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” คือการรวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแกนหลักในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัยในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 และได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบโจทย์ทางการออกแบบทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมอบเงินสนับสนุนการออกแบบและผลิตต้นแบบรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เป็นนักออกแบบชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย โดยสามารถสมัครได้ทั้งลักษณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย การนำเสนอแนวคิด (Design concept) การพัฒนาแบบ (Design development) การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing) การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype)
เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตต้นแบบ (ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่าง) ในลักษณะการจัดจ้างจาก TCDC เพื่อพัฒนาแบบรายละเอียดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์บริการต้นแบบ (Prototype) ซึ่งจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2555

สมัครและส่งผลงานได้ที่

https://www.tcdc.or.th/designforflood/about.html
อ่านรายละเอียด


ประกวดออกแบบผลงานโดยใช้แรงบันดาลใจจากรถ Porche | Co.Design And Porsche Bring You The $20,000 Next Design Challenge

THINK YOU CAN DESIGN SOMETHING AMAZING INSPIRED BY THE PORSCHE 911? IF SO, YOU MIGHT WIN A 911 FOR A YEAR, OR $20,000. Design competitions are a dime a dozen, so it’s hard to create something that stands out and piques the creative interest of talented designers. But we think we’ve done just that. Today, with great enthusiasm, we’re announcing the Porsche Next Design Challenge. The winner stands to get a very nice prize indeed: A one-year lease on a brand-new Porsche 911, or a cash-equivalent of $20,000. The challenge for you: Design an object smaller than a living room and bigger than a purse, which references three design elements taken from Porsche 911s of the past or present. (But not a car!)

Your work will be judged by two design luminaries: Dror Benshetrit, who has created products for everyone from Cappellini to Target, and Jens Martin Skibsted, founder of Biomega and the designer behind Puma’s superb line of city bikes. (The third judge will be yours truly.)

ตั้งแต่วันนี้ - 6 เมษายน 2555 !!!!

สมัครและส่งผลงานได้ที่

https://www.fastcodesign.com/1669085/codesign-and-porsche-bring-you-the-20000-next-design-challenge
อ่านรายละเอียด


บริษัท Electrolux ขอเชิญนักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ (จบปี 2011) ส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ชิงรางวัลและทุนฝึกงานที่บริษัท Electrolux

Electrolux Design Lab 2012 invites industrial design students and recent industrial design graduates (2011) to draw inspiration from professional experience creators (chefs, architects, interior designers, hotel designers etc.) to design home appliances that will provide a fuller sensory experience. It might be through state of the art technology or it might be through a clever blend of textures and surfaces. Your ideas will shape how people prepare and store food, clean and do their dishes, both within and beyond the home. Additionally, and in keeping with the heritage of Electrolux, your concept should reflect Scandinavian Design values – being sensitive to the environment, providing intuitive ease of use and aesthetic appeal.
Deadline: Sunday 1st June, 2012 23:59 CET.
Prizes: 1st prize: €5,000 + 6 months’ paid internship at an Electrolux global design center.
2nd prize: €3,000 3rd prize: €2,000

ตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2555 !!!!

สมัครและส่งผลงานได้ที่
https://www.electroluxdesignlab.com/the-2010-competition/
อ่านรายละเอียด


ประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัล USD 50,000
$50,000 WORLDWIDE SEARCH FOR GREAT PHOTOGRAPHERS LIVE EVENT & ONLINE COMPETITIONS ACTION | STREET | NATURE | PEOPLE | OPEN

JATURAPAT PATTANACHEEWIN
ภาพโดย JATURAPAT PATTANACHEEWIN

The Open is a worldwide search for the greatest photographers of our generation. It features both online and live events and delivers one of the largest prize purses in the photo industry: $50,000US. It is an exposure powerhouse that connects photographers with a global audience. True to its name, The Open welcomes all photographers. It is a search across six continents with a simple mission: discover the undiscovered; rediscover the established; bring the best photographers to the forefront. The Open is comprised of two separate events: Online and Solo

ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2555 !!!!

ประกาศผลการประกวด
วันที่ 28 กันยายน 2555
ส่งผลงานได้ที่
https://www.theworldopen.com/

**หมายเหตุ งานประกวดนี้ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

อ่านรายละเอียด


ด่วน! ออกแบบโลโก้ชิงรางวัล USD 2,000
Create logo for the International Center for Women Artists

Create the official logo for the International Center for Women Artists – ICWA, a new UNESCO Category II museum and arts education center in Amman, Jordan, celebrating the genius of international women artists.

ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม 2555 !!!!

ประกาศผลการประกวด
วันที่ 31 มีนาคม 2555
ส่งผลงานได้ที่
https://icwajordan.org/home/sample-page/


ติดต่อกองประกวดได้ที่
email: competitions@icwajordan.org

อ่านรายละเอียด

FuturArc Prize 2012

FuturArc Frize 2012 เรียนเชิญ นิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรม, สถาปนิก, วิศวกร และนักออกแบบทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนสู่อนาคต กับการประกวดออกแบบอาคารเขียว ‘FuturArc Prize 2012’ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท

เปิดลงทะเบียนและรับผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2554
ประกาศผลการประกวด
วันที่ 31 มีนาคม 2555
ผู้ได้รับรางวัล
จะได้เผยแพร่ผลงานลงในนิตยสาร FuturArc | Green Edition และเวปไซต์ www.FuturArc.com
ดูรายละเอียด ลงทะเบียน และส่งผลงานได้ที่
www.FuturArc.com/prize2012

ติดต่อกองประกวดได้ที่
FuturArc Prize Competition Registrar
371 Beach Road, #02-25 Keypoint Singapore 199597
Tel: +65 6538 6836
Fax: +65 6538 6896
email: prize@futurarc.com

อ่านรายละเอียด

ROME PRIZE ทุนเรียนที่อิตาลี

Each year, the Rome Prize is awarded to thirty emerging artists and scholars in the early or middle stages of their careers who represent the highest standard of excellence in the arts and humanities. Fellows are chosen from the following disciplines: Architecture Design Historic Preservation and Conservation Landscape Architecture Literature (awarded only by nomination through the American Academy of Arts and Letters) Musical Composition Visual Arts Ancient Studies Medieval Studies Renaissance and Early Modern Studies Modern Italian Studies

อ่านรายละเอียด

ประกวดออกแบบโลโก้ MOLESKINE | ประกาศผลแล้วจ้า

ดูผลงานของผู้ชนะ

designboom ร่วมกับ MOLESKINE (ผู้ผลิตสมุดโน๊ต ไดอารี่ สมุดบันทึก สำหรับนักเดินทาง) จัดประกวดออกแบบกราฟฟิก. เปิดรับงานจากทุกคนทั่วโลก ทั้งนักออกแบบทั่วไป นักศึกษา และมืออาชีพ โดยออกแบบโลโก้สำหรับเว็บไซต์ moleskinerie.com เงินรางวัล 5000 ยูโร เปิดรับงานถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้

อ่านรายละเอียด

งานประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ TIFF AWARD 2012 international design competition
หมดเขต December 11th, 2011

C A L L - F O R - E N T R I E S designboom in collaboration with DEP - Department of Export Promotion of Thailand, and organizer of the Thailand International Furniture Fair, TIFF - promote an international design competition. participation is open to to applicants from every country in the world, to professionals, students, and design-enthusiasts. free registration required.

อ่านรายละเอียด

จุลสารชมรมศิษย์เก่า สถาปัตย์ขอนแก่น จุลสารศิษย์เก่าฉบับออนไลน์ จัดทำโดยทีมจุลสาร ชมรมศิษย์เก่าเชิญอ่านบทความทางสถาปัตยกรรมและข่าวคราวได้ที่นี่

ธันวาคม 2543 กันยายน 2543 กรกฏาคม 2545 ธันวาคม 2545 เมษายน 2548 ธันวาคม 2549 เมษายน 2550