utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 2121 ]
CompanyDreamuphousebuilderPost Date: 25 Jan 2009
Positionʶһ¹Ô¡No. of Vacancy2
Job Description
µéͧ¡ÒÃÃѺÊÁѤÃʶһ¹Ô¡2 µÓá˹è§äÁè¨Óà»é¹µéͧÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì 
ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÍشøҹÕä´é
Requirement
- ÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ »ÇÊ. ËÃ×Í »ÃÔ­­ÒµÃÕÊÒ¢Òʶһѵ¡ÃÃÁ 
- ÊÒÁÒö¢ÑºÃ¶Â¹µìä´é(¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ)
- ÊÒÁÒöãªéâ»Ãá¡ÃÁ Photoshop, illastator 
- ÊÒÁÒöãªéâ»Ãá¡ÃÁ autocad ä´é
- ÊÒÁÒöãªéâ»Ãá¡ÃÁ 3d ËÃ×Í Sketch Up ä´é

Contact
AddressÍ.àÁ×ͧ ¨.ÍشøҹÕ
Tel042-342 343-4Emaildreamuphousebuilder@hotmail.com
Websitewww.udonhouse.com
Other jobs from this company
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us