utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 2311 ]
CompanyHarper DesignPost Date: 21 Aug 2008
PositionDesign Project - Creative architects wantedNo. of Vacancy2
Job Description
µéͧ¡ÒÃʶһ¹Ô¡ ¹Ñ¡Í͡Ẻ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäì à¾×èÍÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºÊ¶Ò»¹Ô¡ªÒÇ
ÍÍÊàµÃàÅÕ Design Project - Creative architects wanted
Requirement
µéͧ¡ÒÃʶһ¹Ô¡ ¹Ñ¡Í͡Ẻ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäì à¾×èÍÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºÊ¶Ò»¹Ô¡ªÒÇ
ÍÍÊàµÃàÅÕ Design Project - Creative architects wanted
 
We are looking for creative architectures to join our team and to work directly with an 
australian architect. If you would like to be part of our team please kindly contact us at:
 
ʹã¨ÃèÇÁ§Ò¹¡ÃسҵԴµèÍ¡ÅѺ·Õè : peter@harperdesignstudio.com 
or visit our website at: www.harperdesignstudio.com
 
Thanks,
Mr. Peter H.
Contact
AddressSuanplu soi 8, Sathorn Rd., Bkk 10500
Tel0818156416Emailpeter@harperdesignstudio.com
Websitewww.harperdesignstudio.com
Other jobs from this company
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us