เครื่องมือช่วยคำนวนความสูงขั้นบันได ลูกตั้ง ลูกนอน ช่วยงานก่อสร้าง

ความสูงของชั้น
(ระยะจากผิวบนสุดของ
พื้นถึงผิวพื้นอีกชั้น)
เมตร
ความยาวลูกนอน เมตร
   
หมายเหตุ : ให้กรอกค่าเป็น 0.00 เมตร ถ้ามีทศนิยม
>>| Download sourcecode
ขอขอบคุณ : คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ , คุณ TC, คุณมานพ, คุณม่ จาก ASAwebboard